Virtuální Univerzita třetího věku - Klenoty barokního sochařství v českých zemích

04.02.2019, 10:30
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze zvou všechny zájemce na výuku v zimním semestru Virtuální univerzity třetího věku.

Osnova kurzu:

 • 4. 2. 2019 Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
 • 18. 2. 2019 Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění
 • 4. 3. 2019 Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých
 • 18. 3. 2019 Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
 • 1. 4. 2019 Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
 • 15. 3. 2019 Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

 

Informace a kontakty:

 • Přednášky se uskuteční vždy v čase 10.30 - 12.00 v sále A.
 • Studium je určeno seniorům, osobám v kategorii 50+ a invalidním důchodcům bez rozdílu věku.
 • Studijní poplatek je 350 Kč za cyklus 6 videopřednášek.
 • Kontakt pro přihlášení a informace: Mgr. Zuzana Vrtalová, tel.: 573 032 402, e-mail: vrtalova [at] kfbz.cz .
 • Příjem přihlášek do 11. 2. 2019.
 • Další informace také na www.e-senior.cz

Poslední změna: 07.01.2019