V knihovně na Jižních Svazích ve Zlíně proběhlo setkání knihovnic střediska

Setkání knihovnic na JSObvodní knihovna Jižní Svahy metodicky pomáhá 19ti obecním knihovnám, jejichž fotografie jsou až do 16. listopadu v knihovně na Jižních Svazích  vystaveny. 11. října 2017  se v knihovně konalo setkání knihovnic těchto obecních knihoven. Setkání se zúčastnily knihovnice z Provodova, Březnice, Hřivínova Újezdu, Veselé, Doubrav, Bohuslavic u Zlína a Velkého Ořechova.

Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností a prezentace činnosti jednotlivých knihoven. V knihovně Březnici se děti zapojují do celostátně podporovaných akcí, jako Noc s Andersenem, Celé  Česko čte dětem, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, v knihovně v Bohuslavicích čtenáři mohou navštěvovat kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, knihovna Doubravy zase aktivně spolupracuje se seniory obce, v Provodově odstartovali projekt Lovci perel, v Slopném pasují prváčky na čtenáře a na Veselé se o prázdninách konaly výtvarné dílničky. Knihovny získaly od metodiček a knihovnic z krajské knhovny aktuální informace z oblasti knihovnictví.

Setkání se velmi povedlo a určitě se bude příští rok zase opakovat - říká Kateřina Sobotiková, která se společně s kolegyněmi o tyto knihovny stará v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

 

Poslední změna: 18.10.2017