Umění odhadu: (část čtvrtá) / Jacob Bernoulli

Stručná anotace: 
Zákon velkých čísel, který tvoří základ nové logiky, založené na matematicky přesném způsobu výpočtu naděje. Naši předkové si již před mnoha staletími dokázali spočítat, kdy znovu dojde k zatmění Slunce či Měsíce. V 17. století se řada vědců, mezi nimi Fermat, Pascal, Huygens či Leibniz, začali ptát, zda bychom nemohli spočítat i věci, jejichž povaha se na první pohled jakémukoliv výpočtu vzpírá. Za jedno z nejvýmluvnějších pojednání tohoto druhu je považováno Umění odhadu Jacoba Bernoulliho, jehož čtvrtá část podává zevrubnou odpověď na tuto otázku.
Obrázek obálky: 
Umění odhadu: (část čtvrtá) / Jacob Bernoulli - obálka knihy

Poslední změna: 28.07.2020