Trénink paměti - pokročilí

21.03.2017,
09:30 - 11:00
Je součástí akce: 
Pokračovací kurz je zaměřen na ty, kteří absolvovali kurz základní. Budeme rozšiřovat používání paměťových strategií a procvičovat mnemotechniky na dalších příkladech. Náplní bude rozšířit a více procvičit techniky z předcházejícího kurzu. Kurz nabídne také setkávání účastníků předcházejících kurzů a poznání dalších metod, kterými jsme se v předcházejícím cyklu kurzů věnovali jen okrajově nebo je jen nastínili.

Pokračovací kurzy tréniku paměti proběhnou v těchto termínech:  21. 3. 2017, 28. 3. 2017, 4. 4. 2017 a 11. 4. 2017 vždy v časech 9:30 - 11:00 nebo 17:00 - 18:30.

Lektorem kurzu bude paní Mgr. Jarmila Trnčáková, trenér paměti 2. stupně, členka ČSTPMJ.

Kurzy jsou určeny primárně seniorům, ale ani účast mladších není vyloučena.

Přihlášky a informace: Mgr. Martin Ďurkáč, tel. 573 032 508, e-mail durkac [at] kfbz.cz, případně u pultu ve 2. podlaží knihovny.

Informace lze získat také na tel.: 573 032 402.

Sraz účastníků u informačního pultu knihovny ve 2. podlaží knihovny. Kurzovné za celý cyklus činí 300 Kč.

Poslední změna: 24.02.2017