Tajemství barokní Evropy

15.01.2020, 17:00
Recitál barokní hudby
Tajemství barokní Evropy

Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby na koncert Renée Bernatíkové (cembalo) a Lucie Lerlové (zobcové flétny), které posluchače provedou hudbou nejen barokní Evropy. Jako host vystoupí Eva Polednová (zobcové flétny). Na programu zazní skladby: J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, A. Forquerayho, A. Falconieriho a další...

Renée Bernatíková a Lucie Lerlová se seznámily jako spolužačky na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2017 spolu pravidelně vystupují. Renée Bernatíková hraje na cembalo třetím rokem a letošní rok se připravuje pod vedením Ivony Křivánkové na přijímací zkoušky na JAMU k Barbaře Marie Willi. Lucie Lerlová studuje hru na zobcové flétny pod vedením Renaty Smetkové a Michaly Peškové. Také pravidelně vystupuje s triem zobcových fléten LUMAE. Repertoár studentek tvoří skladby z období raného i vrcholného baroka i tvorby moderní. Obě se pravidelně účastní interpretačních kurzů u odborníků staré hudby (př. u Barbary Marie Willi, Carin van Heerden, Vojtěcha Spurného, Petera Holtslaga a dalších).

Budova 15, kavárna
Vstupné: 40 Kč, snížené 30 Kč

Poslední změna: 07.01.2020