Sucho - nejvážnější hrozba krajiny 21. století

26.02.2020, 17:00
Přednáška bioklimatologa Zdeňka Žaluda
Sucho - nejvážnější hrozba krajiny 21. století

Přednáška bude zaměřena na příčiny, dopady a prognózy intenzity a četnosti výskytu suchých epizod. Změnu klimatu a její dopady nejen v oblasti vody akcentují vědci, pociťují ji zemědělci, lesníci i občané a začínají akceptovat i politici. A můžeme se suchem bojovat? Jak a kdo může zmírnit dopady sucha a klimatických extrémů? Jaké jsou produkční a mimoprodukční funkce krajiny a lze najít jejich rovnováhu? Je snaha o dostatek vyprodukovaných potravin a přitom zdravou a malebnou krajinu pouhou iluzí?  Na tyto a další související otázky vám odpoví prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., který působí jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR  (CzechGlobe). Jeho profesí je zemědělská a lesnická klimatologie se zaměřením na popis vazeb mezi půdou, rostlinou a atmosférou.

Budova 15, sál B
Vstupné 40 / 30 Kč

Poslední změna: 04.02.2020