Stylistika a pravopis písemné komunikace

10.11.2021, 10:30
Cílem kurzu je seznámení se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910). Účastníci získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích a tipy, jak se jich vyvarovat.

Lektorka: PhDr. Ivana Svobodová (Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky)

Kurz proběhne v sále A v čase 10:30–15:00 hod.

Přihlašovací formulář

Kurz je realizován s podporou dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

 

 

Poslední změna: 11.11.2021