Spolupráce skrze digitální technologie: nástroje pro komunikaci, kooperaci a koordinace

02.11.2023,
09:00 - 15:30
Kurz účastníkům představí možnosti spolupráce mezi instituce ve virtuálním prostředí v kombinaci s prostředím fyzickým, využití různých platforem, specifika spolupráce a komunikace fyzických a virtuálních týmů.

Kurzy pro pracovníky kultury - přehled

Rozvoj společnosti a změny ve vede a technice vedou k tomu, že není možné být v propojeném světě konkurenceschopní, pokud nebudeme schopni otevřeně spolupracovat. Globalizace vede k těsnějšímu propojování se a schopnost spolupráce se jeví jako jedna z klíčových dovedností. Současně platí, že spolupráce fyzických a virtuálních týmů se v mnohém liší - od způsobu komunikace, přes evidenci až po práci s motivací. Dochází také k tomu, že virtuální týmy nevznikají pouze v situaci, kdy jsou lidé od sebe skutečně daleko, ale jedno virtuální pracovní prostředí mohou sdílet kolegové od jednoho stolu. Práce s prostorově nehomogenním týmem (kdy část lidí sdílí jeden fyzický prostor a s dalšími lidmi je komunikace řešená pomocí technologií) je mimořádně náročnou činností. Ve workshopu se zaměříme na to, jaké digitální kompetence a návyky jsou potřeba pro efektivní komunikaci a kooperaci v práci i komunitě. 

Přihlášení, prosím, proveďte přes přihlašovací formulář.

Datum: čtvrtek, 2. listopadu 2023

Čas: 9:00 - 15:30

Místo: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, sál C (počítačová učebna), budova 15

Lektoři: PhDr. Petr Škyřík, PhD., vedoucí Katedry informačních studií a knihovnictví MU V Brně, Andrea Klasíková

Cena: zdarma

Více informací: Bc. Věra Adámková, tel. 739 375 315, 573 032 508, e-mail: adamkova [at] kfbz.cz  

Kurz se uskuteční v rámci projektu Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje.

Poslední změna: 16.10.2023