Současná japonská literatura

02.12.2020,
09:00 - 12:00
On-line přednáška zabývající se současnými trendy v japonské literatuře, oceňovanými autory a populárními díly.

Přednáší Mgr. Sylva Martinásková, PhD. působící na Katedře asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Filoložka a literární vědkyně, překladatelka a tlumočnice z angličtiny a japonštiny.

Seminář bude členěn na bloky 2x90 minut. První část poskytne přehled toho, co bylo z japonské literatury v posledních letech přeloženo do češtiny. Druhá část se bude věnovat tvorbě z posledních let - kdo píše, dosud není přeložený do češtiny, ale bylo by dobré ho sledovat a číhat na překlady. 

  • Vložné ve výši 75 Kč bude vybíráno formou faktury nebo platbou na účet pod přiděleným VS
  • Akce se uskuteční prostřednictvím programu Zoom
  • Informace: Mgr. Zuzana Zendulková, tel. 730 581 102, e-mail: zendulkova [at] kfbz.cz

 PŘIHLÁŠENÍ

Poslední změna: 06.11.2020