Smrt v hotelu Metropol

Co by se stalo, kdyby Masaryk v roce 1917 v Rusku přišel o život?

Cyklus besed Rozumíme historii?!, který spolu s knihovnou připravuje Státní okresní archiv ve Zlíně, pokračuje přednáškou PhDr. Dagmar Hájkové Smrt v hotelu Metropol. Přednáška se koná ve středu 29. října od 17 hodin v sále B ve druhém podlaží budovy 15. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze se bude věnovat aktivitám Tomáše Garrigue Masaryka za první světové války. Připomene, že budoucí československý prezident byl před válkou zvolen poslancem za valašská města, že se při svých cestách za války několikrát ocitl v ohrožení života a pokusí se odpovědět na otázku, co by se stalo, kdyby Masaryk v Rusku v roce 1917 přišel o život.

Podzimní cyklus besed uzavře 12. listopadu Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu v Praze s besedou Na křídlech Velké války. Hovořit bude o letcích z českých zemí, kteří v první světové válce bojovali v řadách rakousko-uherského vojenského letectva. Čeští letci jsou totiž spojováni téměř výhradně s druhou světovou válkou a jejich působení v předcházejícím světovém konfliktu je prakticky neznámé. Ve svém vystoupení zmíní i vojenskou kariéru Jindřicha Broučka, pozdějšího pilota firmy Baťa.

Poslední změna: 22.10.2014