Slavnostní vjezd panovníka do středověkého města

27.01.2016, 17:00
Přednáška v rámci cyklu Rozumíme historii?!

Přednáška doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D. se zaměří na jeden z nejvýznamnějších okamžiků v životě středověkého města - slavnostní vjezd a přijetí nového panovníka v jeho branách. Vedle popisu samotných festivit, které byly s tímto okamžikem spojeny, bude na konkrétních příkladech vysvětlen symbolický význam, jenž měl akt panovníkova vítání pro různé sociální skupiny středověké společnosti. Přednáška se koná v rámci cyklu Rouzmíme historii?!, který pořádá knihovna ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. 

2. podlaží budovy 15, sál B

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

Poslední změna: 04.01.2016