Slavíme 20 let v roli krajské knihovny

Od 1. 1. 2002 plníme krajskou funkci
Již 20 let se podílíme na zajišťování vysoké úrovně knihovnických a informačních služeb pro všechny občany a návštěvníky kraje. Trvale uchováváme konzervační a historický fond a jsme krajským centrem meziknihovních služeb. Jsme také příjemci tzv. povinného výtisku – dostáváme všechna periodika vydaná v ČR a všechny knihy vydané ve Zlínském kraji.
 
Knihovní zákon nám jako krajské knihovně ukládá plnit a koordinovat plnění regionálních funkcí základních knihoven v kraji. V praxi to znamená, že těmto knihovnám poskytujeme poradenskou a konzultační činnost, zajišťujeme vzdělávání knihovníků, vyhodnocujeme krajskou statistiku knihovnických činností. Zpracováváme koncepce, koordinujeme činnost knihoven v kraji a oceňujeme jejich úspěchy.
 
Toto výročí si budeme v průběhu roku připomínat řadou akcí, čtenáři se mohou těšit na „dvacítkovou“ čtenářskou výzvu nebo třeba seriál videí z místních a obecních knihoven Zlínského kraje.

Poslední změna: 23.08.2022