Skřítek "Knihovníček" - výtvarná soutěž v Březnici

V listopadu roku 2016 vyhlásila knihovnice paní Irena Haluzová v knihovně v Březnici výtvarnou soutěž „Skřítek Knihovníček“.  Všechny děti knihovnu nenavštěvují, tak poprosila paní ředitelku z místní ZŠ, aby se do soutěže zapojily i žáci v rámci výtvarné výchovy. Od prosince byla výtvarná dílka vystavena před knihovnou a návštěvníci mohli hlasovat o nejpovedenější obrázek. Mohlo se hlasovat také elektronicky na stránkách knihovny.

Soutěž byla ukončena 27. 1. 2017 a v rámci předávání  pololetního vysvědčení obdržely od paní Haluzové všechny děti zapojené do soutěže poděkování za účast a vítězové knižní odměnu.

Vítězné obrázky jsou vystavené v knihovně v Březnici i na webu knihovny.

Poslední změna: 14.03.2017