Setkání dobrovolných knihovníků regionu Napajedla

Ve středu 24.7.2019 se v knihovně Boženy Benešové Napajedla uskutečnilo setkání dobrovolných knihovníků regionu Napajedla.

Účastnice setkání projednaly jednotlivé body programu – představení zrekonstruované Místní knihovny Karlovice, knihovnický program Verbis 2.0, který téměř všichni již rok využíváme, půjčování E-knih, možnosti dotačního programu MK ČR  VISK 3, nabídku kurzů  KKFBZ včetně Knihovnického minima, statistiku, GDPR, 100 let zákona o knihovnách a standardy veřejných knihovnických a informačních služeb.

Setkání bylo milé a příjemné. Do závěrečné diskuze se zapojily všechny přítomné.

Poslední změna: 26.07.2019