Sejdeme se v knihovně ve Štípě

Ve čtvrtek 30. listopadu se uskutečnilo předvánoční posezení ve společneském sále Občanského centra ve Štípě. V programu vystoupily děti ze ZŠ a ZUŠ Morava ve Štípě. Po skončení účastníci navštívili knihovnu, kde byla připravena výstavka knih s vánoční tématikou.

Fotografie ze setkání

Poslední změna: 05.12.2017