S knížkou do života - Bookstart

Projekt zaměřený na získání pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí
Bookstart

Bookstart je mezinárodní projekt na podporu raného čtenářství realizovaný po dobu 25 let ve 20 zemích napříč kontinenty.  Projekt S knížkou do života je česká varianta projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, organizovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) ve spolupráci s knihovnami v městech a obcích.

Krajská knihovna Františka  Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) se zapojila v roce 2018 do pilotního ročníku projektu.  Knihovnu zřizuje Zlínský kraj a na jejím financování a zajištění provozu se podílí statutární město Zlín.

Cílem projektu S knížkou do života je:

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním),
  • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.
  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny
  • vytvořit novou čtenářskou komunitu
  • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Stručný popis realizace projektu v KKFBZ roce 2018

  • 150 rodin s novorozenci získá u příležitosti vítání občánků ve Zlíně sadu dárků od knihovny a SKIPu (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, nabídka bezplatné registrace dítěte do knihovny do tří let věku, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro rodiče s dětmi)
  • KKFBZ připravila speciální typy služeb pro tuto uživatelskou skupinu, nabízí prostor pro aktivity neformálních i formálních skupiny rodičů a jejich dětí, webovou prezentaci ad. (Klub maminek, aktivity pro mateřské školy, předčtenářské a logopedické kufříky, nabídka doporučené literatury – knih a audioknih, hrací koutek, vzdělávací aktivity pro rodiče apod.). Aktivity jsou realizovány v Ústřední knihovně ve 14|15 Baťově institutu, v obvodních knihovnách a pobočkách na území statutárního města Zlína.

Aktivity pro rodiče s dětmi probíhají od začátku roku 2018, v červnu 2018 bylo zahájeno předávání dárkových setů rodičům novorozenců na vítání občánků ve spolupráci se statutárním městem Zlínem.

Organizace a koordinace projektu v KKFBZ:

Bc. Jana Hoferková, vedoucí oddělení pro děti, hoferkova [at] kfbz.cz

Mgr. Dagmar Marušáková, vedoucí útvaru služeb, dagmar.marusakova [at] kfbz.cz

Mgr. Gabriela Winklerová, projektový pracovník a komunikace s veřejností, winklerova [at] kfbz.cz

 

Ke stažení:

Seznam doporučené literatury
S knížkou do života - e-kniha

 

Poslední změna: 15.06.2018