Rozumíme historii?! Zlínsko v publikacích o historii

07.02.2024, 17:00 - 13.03.2024, 17:00
Přednáškový cyklus

Další pokračování volného cyklu Rozumíme historii?!, který pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.
Historik a archivář David Valůšek v něm společně se svými hosty, autory jednotlivých publikací, představí Zlín a Zlínsko v různých, často nečekaných souvislostech.

7. 2. 2024 | 17.00 
Tovární komíny. Nové využití ikon průmyslového věku
Tovární komíny představují nedílnou součást průmyslového věku a jejich vertikály se významným způsobem vtiskly do panoramatu obcí i krajiny. Svou podstatou na sebe vzaly nejen symbolický odkaz jedné odcházející epochy, ale zároveň konkrétně upomínají na někdejší význam lokality či hrají roli orientačních bodů. Odstavené komíny na sebe však mohou brát i nové, často překvapivé významy. Do výběru ukázek nových možností využití komínů autoři vybrali i jeden příklad ze Zlína.
Stavební inženýr Martin Vonka a historik hospodářských dějin Michal Horáček jsou přední odborníci na tovární komíny v České republice. Zpracovávají stavebně-historické a stavebně-technické průzkumy továrních komínů jako součásti průmyslového dědictví. Téma komínů i popularizují a prezentují (nejen v kampani Komíny táhnou!).
Besedující: Mgr. Michal Horáček (Fabriky.cz), Ing. Martin Vonka, Ph.D. (Fabriky.cz)
Moderátor: Mgr. David Valůšek (Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín)

21. 2. 2024 | 17.00
Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)
Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života továrního dělnictva v meziválečných českých zemích na příkladu čtyř průmyslových měst různé dominantní výrobní orientace – Zlína, Jablonce nad Nisou, Kladna a Ostravy. Kniha hledá odpovědi na otázky, jak se proměňovala víra továrních dělníků, jaká byla role tradičních církví a nových náboženských společenství nebo jakou roli hrálo hledání nové pozice církevních organizací v sociální oblasti. Na besedě se dozvíte, jak si stál Zlín mezi čtyřmi vybranými městy. Odlišovaly se zdejší náboženské poměry od jiných průmyslových měst a regionů českých zemí? Pronikla příznačná baťovská soutěživost i do zdejšího náboženského prostředí? Nebyl snad Zlín kolébkou českého ekumenizmu?
Besedující: doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.). Martin Jemelka se specializuje na dějiny koncernu Baťa, sociální a hospodářské dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální, kulturní a náboženské dějiny.
Moderátor: Mgr. David Valůšek (Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín) 

13. 3. 2024 | 17.00
Zrozeni z osvícenských reforem. Toleranční kazatelé z Uher v procesu formování české společnosti (1781–1870)
Toleranční patent císaře Josefa II. vydaný roku 1781 umožnil v Čechách a na Moravě vznik dvou evangelických církví. Východní Morava patřila k místům, kde se rychle zformovala řada evangelických sborů, pro něž potřebovali získat kvalifikované kazatele. Prakticky všichni přicházejí z tehdejších Uher. Kniha zkoumá zapojení této nové evangelické intelektuální elity do života v místních, většinou venkovských sborech. Autoři zkoumají strategie pastorů při překonávání jazykových a kulturních bariér, stejně jako vývoj společenského postavení, kolísajícího mezi elitou a služebností. Neomezují se pouze na první generaci, ale sledují integraci uherských kazatelů v průběhu téměř sta let.
Besedující: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), Mgr. Michal Severa (Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR)
Moderátor: Mgr. David Valůšek (Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín)

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2. podlaží budovy 15, kavárna
Vstupné: 70 Kč, snížené 50 Kč

Poslední změna: 19.01.2024