Rozumíme historii?! Středověká a barokní zbožnost / zima 2016 - 2017

07.12.2016 - 15.02.2017
Zveme vás na zimní cyklus přednášek pořádaný společně se Státním okresním archivem Zlín.

Primát víry, či politiky? Šlechta v husitském století

7. 12. 2016 - 17.00 hod.

Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Centrum medievistických studií Praha

Výbuch husitské revoluce znamenal rozdělení společnosti na dva konfesní tábory. Nakolik tento rozkol poznamenal i šlechtu? Přednáška se pokusí ukázat, že v myšlení urozených sehrávaly klíčovou roli i nadále především tradiční šlechtické komponenty jako příbuzenské vazby, sociální soudržnost či věrnost vládci a konfesní problematika pronikala do mentality urozených jen pozvolna.

 

Smrt a zbožnost baroka: o návratech zemřelých a jiných fenoménech

18. 1. 2017 - 17.00 hod. 

Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Zbožnost samotná je složitým a obtížně pochopitelným fenoménem. Barokní zbožnost je nám navíc tak vzdálená, že se zdá být stěží poznatelnou. Jak se s touto skutečností vypořádávají historikové? To se pokusíme ukázat na příkladu jednoho z typických jevů baroka, totiž navracejících se duší ze záhrobí: revenantech.

 

Náboženské putování tajných evangelíků v 18. století

15. 2. 2017 - 17.00 hod.

Mgr. David Valůšek, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín

Poutě a poutnictví představují důležitou součást středověké i barokní římskokatolické zbožnosti a nacházejí silný ohlas také v dnešní době. Naproti tomu v evangelické tradici je poutnictví cizím až nepatřičným prvkem. V naší přednášce se zaměříme na zajímavý fenomén putování evangelíků za vírou z východní Moravy do okolních zemí v době předtoleranční.

 

Přednášky se konají v sále B, 2. podlaží budovy 15.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Poslední změna: 19.01.2017