Rozumíme historii?! Česká státnost

19.09.2018 - 17.10.2018
Přednáškový cyklus Rozumíme historii?!
Česká státnost

Omlouváme se, poslední přednáška cyklu - Tomáš Garrigue Masaryk a volby (7. 11.) je zrušena.

 

Přednáškový cyklus v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně pořádaný ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín Rozumíme historii?!, tentokrát na téma Česká státnost.

19. 9. 2018 | 17.00 | Symboly české státnosti

PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě)

Přednáška o vývoji heraldických symbolů české státnosti s důrazem na období od vzniku Československé republiky v roce 1918 do současnosti.

17. 10. 2018 | 17.00 |  Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm aneb Jak Češi (ne)směřovali k samostatnému státu.

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Snili Češi o vytvoření samostatného státu? Úpěli jsme za Rakouska a toužili po jeho zániku? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek by měla poskytnout bilance historického vývoje českých zemí od poloviny 18. století do předvečera první světové války.

 

Omlouváme se, poslední přednáška cyklu - Tomáš Garrigue Masaryk a volby (7. 11.) je zrušena.

 

 

Poslední změna: 18.10.2018