Rozumíme historii?! Česká státnost

19.09.2018 - 07.11.2018
Přednáškový cyklus Rozumíme historii?!
Česká státnost

Přednáškový cyklus v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně pořádaný ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín Rozumíme historii?!, tentokrát na téma Česká státnost.

 

19. 9. 2018 | 17.00 | Symboly české státnosti

PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě)

Přednáška o vývoji heraldických symbolů české státnosti s důrazem na období od vzniku Československé republiky v roce 1918 do současnosti.

  

17. 10. 2018 | 17.00 |  Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm aneb Jak Češi (ne)směřovali k samostatnému státu.

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Snili Češi o vytvoření samostatného státu? Úpěli jsme za Rakouska a toužili po jeho zániku? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek by měla poskytnout bilance historického vývoje českých zemí od poloviny 18. století do předvečera první světové války.

  

7. 11. 2018  | 17.00 |  Tomáš Garrigue Masaryk a volby

Mgr. Pavel Fabini (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Přednáška se zaměří na osobnost T. G. Masaryka a jeho vztah k fenoménu parlamentních a prezidentských voleb. Připomene jednotlivé volební zápasy, které Masaryk podstoupil, ať už za časů monarchie, nebo v dobách meziválečného československa. Volební kampaně, zákulisní vyjednávání a ceremonie spojené s vítězstvím budou představeny ve srovnávací perspektivě a v kontextu Masarykových názorů na tento elementární nástroj demokracie využívaný při výběru politických elit.

 

2. podlaží budovy 15 | sál B | 17.00

Vstupné 40,- Kč, snížené 30,- Kč, držitelé ZTP zdarma

Poslední změna: 17.09.2018