Reformace a Martin Luther

02.01.2017 - 28.02.2017
Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 500. výročí reformace.
Reformace a Martin Luther

Za počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí – latinsky psané podklady k teologické disputaci. Jednalo se o kritiku zlořádů tehdejší církve, především zneužívání odpustků. Nové učení se rychle šířilo i pod vlivem Lutherova překladu Bible, která byla do té doby veřejnosti prakticky nedostupná.

Výstavka je dostupné ve vitrínách ve 3. podlaží budovy 15.

Poslední změna: 16.01.2017