Radim Vrla: Torzální architektura a památková péče ve Zlínském kraji

11.09.2019, 17:00
Podzimní přednáškový cyklus věnovaný zásadním proměnám významných památek Zlínského kraje za uplynulé třicetileté porevoluční období
Radim Vrla: Torzální architektura a památková péče ve Zlínském kraji

Přednáška Radima Vrly mapuje výsledky aktivit, které měly za cíl záchranu ohrožených částí hradních zřícenin ve Zlínském kraji. Budou zde zmíněny záchranné práce na velkých a známých objektech, jako je Lukov, Cimburk a Brumov, ale i méně známé akce, které probíhaly například na hradech Zuvačov, Starý Světlov, Křídlo a jinde. V přednášce budou uvedeny příklady z České republiky i zahraničí, budou zde zmíněna také úskalí těchto aktivit.

Pořádáno v rámci přednáškového cyklu 30 let památkové péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989 ve spolupráci s kroměřížským odborným pracovištěm Národního památkového ústavu.

Společenské změny po roce 1989 se výrazným způsobem promítly do stavu památkového fondu České republiky i do systému státní památkové péče. Na konkrétních příkladech ze Zlínského kraje budou v rámci čtyř přednášek představeny zásadní proměny významných památek za uplynulé třicetileté porevoluční období. Srovnání jejich stavu v 80. a 90. letech 20. století se současnou podobou po obnově či rekonstrukci doloží základní přístupy památkové péče.

Další přednášky:

23. října 2019 | 17 hod. 
Ing. arch. Věra Horová: Jurkovičův Libušín a jeho obnova

27. listopadu 2019 | 17 hod. 
Mgr. Anna Grossová: Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta na Svatém Hostýně, historie jejího vzniku a průběh současné obnovy

11. prosince 2019 | 17 hod. 
Ing. Ladislav Buchta: Obnova významných památek z období Baťova Zlína

2. podlaží budovy 15, sál B
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.
Zvýhodněná vstupenka na celý cyklus 120 Kč, snížené vstupné 90 Kč. K zakoupení vstupenky na celý cyklus obdržíte jako dárek originální blok Národního památkového ústavu a propisku knihovny. 

 

Poslední změna: 29.08.2019