Půjčování knih v době nouzového stavu

Mohou knihovny své služby poskytovat prostřednictvím výdejového okénka nebo formou donáškové služby?

Hlavním smyslem všech opatření je omezení pohybu a vzájemných kontaktů.

Vládní nařízení obecně zakazuje prodej a poskytování služeb v provozovnách. Kromě toho uvádí řadu výjimek (např. prodejny potravin, paliv atd.). V jediném případě, a to u restaurací uvádí výjimku, kde je možno potraviny předat pomocí výdejového okénka. Žádné jiné provozy či prodejny, ani knihovny takovou výjimku pro provoz výdejového okénka nemají.

Nařízení zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR a uvádí výjimky, například cesta do zaměstnání, návštěva lékaře, nákup základních lidských potřeb apod. Návštěva knihovny ve výjimkách není uvedena.

Jednou z výjimek je také umožnění rozvážkové služby, viz citace níže

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

Doporučení:

Pokud uvažujete o nějakých experimentálních službách s dodáváním knih, doporučujeme, abyste své záměry vždy konzultovali se svým zřizovatelem a ještě lépe s místně příslušným hygienikem a získali od nich souhlas.

Citace ředitele Národní knihovny, dr. Víta Richtera: "Hlavním smyslem všech opatření je omezení pohybu a vzájemných kontaktů. ... Buďte opatrní, chraňte sebe a své čtenáře, respektujte stanovená nařízení, nesnažte se spasit svět. Virus zastavíme pouze tím, když své kontakty na určité období omezíme na minimum."

 

Poslední změna: 22.10.2020