Provozní doba v knihovně v letních měsících

Omezení provozu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně v době 9. 7. - 1. 9. 2018 z důvodu plánované revize knihovního fondu
Provozní doba

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně bude otevřena v době letních prázdnin v omezeném rozsahu z důvodu revize knihovního fondu.

V době revize nebude možné půjčovat ani vracet dokumenty, výpůjční lhůty budou automaticky prodlouženy o dobu uzavření. Před uzavřením si můžete vypůjčit nadlimitní počet knih a dalších druhů dokumentů. Revize proběhne ve dvou etapách, můžete tedy využít služeb v té době otevřených knihoven, knihovní průkaz je platný ve všech automatizovaných knihovnách. Půjčené knihy je však nutné vrátit v knihovně, ve které byly zapůjčeny. Bez omezení zůstane půjčování elektronických knih.

Detailní rozpis provozní doby v jednotlivých knihovnách naleznete na webových stránkách knihovny https://kfbz.cz/leto

V případě potřeby nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailem.

Pravidelnou revizi knihovního fondu ukládá knihovnám provádět knihovní zákon v intervalech stanovených na základě velikosti jejich fondu, což je v případě krajské knihovny s fondem více než půl milionu knih, časopisů, CD a dalších dokumentů jednou za 15 let. Revize knihovního fondu je proces, při kterém se porovnává skutečný stav knihovních jednotek ve fondu se stavem evidence a výpůjček a dle stanoveného postupu se musí zkontrolovat všechny druhy dokumentů. Velmi nás mrzí, že musíme po určitou dobu omezit své služby, ale revizi v tomto rozsahu nelze provádět za provozu knihovny.

Děkujeme za pochopení.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín / tel. 573 032 400 / info [at] kfbz.cz

OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, 760 05 Zlín-Jižní Svahy, tel. 577 243 602, knihovna_js [at] kfbz.cz

OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
Mlýnská 845, 763 02 Zlín-Malenovice, tel. 577 103 806, knihovna_malenovice [at] kfbz.cz

OBVODNÍ KNIHOVNA DÍLY
Díly IV/3691, 760 01 Zlín, tel. 577 210 007, knihovna_dily [at] kfbz.cz

POBOČKA PODLESÍ
Podlesí IV 5302, 760 05 Zlín-Jižní Svahy, tel. 739 684 121, knihovna_podlesi [at] kfbz.cz

Poslední změna: 21.06.2018