Provoz knihoven ve stupni číslo 5 matice PES

Usnesení vlády ČR č. 1376 se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně.

Krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven.

Na základě shora uvedeného vyplývá, že právně závazným dokumentem v době trvání nouzového stavu je usnesení vlády ČR č. 1376.

Matice PES je v současné době revidována.

Česká televize již několikrát hlásila v hlavních zprávách, že knihovny mohou provozovat výdejní okenko, což je v rozporu s nařízením vlády.

Poslední změna: 04.01.2021