Projekt Průplav Dunaj-Odra-Labe - sny, vize, realita?

14.10.2015, 17:00
Přednáška v rámci cyklu Rozumíme historii?!

Přednáší PhDr. Kateřina Smutná z Moravského zemského archivu v Brně. Přednáška v rámci cyklu Rozumíme historii?! stručně představí genezi snah o vybudování průplavu Dunaj-Odra-Labe, seznámíme se s navrhovanými trasami a navázáním průplavu na lokální vodní cesty včetně Baťova kanálu. Pozornost bude věnována i návrhu firmy Baťa na zřízení přístavu v Baťově z roku 1940, regulaci řeky Moravy na trase Otrokovice - Napajedla v letech 1943–1945.

Akce se koná v sále B, 2. podlaží budovy 15.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

Poslední změna: 06.10.2015