Příručka Tvorba a správa webových stránek malých knihoven ve Zlínském kraji

Pro knihovny malých knihoven byla zpracována příručka Tvorba a správa webových stránek malých knihoven ve Zlínském kraji

Cílem příručky je doporučit především neprofesionálním knihovnám využití šablony webu, upozornit na možné chyby a problémy současných webů malých, většinou neprofesionálních, knihoven a inspirovat knihovny ke zlepšení své webové prezentace.

V Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2018–2022 je jedním z cílů Aktuální a funkční webové stránky v knihovnách (využití šablon, kontrola umístění všech informací podle standardu VKIS).

Stav webů malých knihoven ve Zlínském kraji je uspokojivý (viz níže), ale přesto se často setkáváme s tím, že základní informace o knihovně není možné najít, stránky jsou pomalé, nebo na nich chybí zásadní informace.

Příručka ke stažení

Poslední změna: 08.02.2021