Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání ZK - Jiřina Červinková

Pro ocenění Zlínského kraje bylo v roce 2017 nominováno 10 knihovnic s obecních i městských knihoven kraje. 

Postupně zde představíme všechny. 

Jiřina Červinková

Paní Jiřina Červinková je příjemnou a vstřícnou knihovnicí, která má ráda práci s dětmi i dospělými, práci v knihovně. Jejím zájmem jsou knížky a hlavně spokojenost čtenářů. V  knihovně je vždy čisto, knihy jsou aktualizovány, přebaleny a na policích vždy poskládány. Každoročně přibývají nově zaregistrovaní čtenáři, zvyšuje se počet návštěvníků, rostou výpůjčky – píše ve své nominaci metodička Knihovny Kroměřížska, Ivana Drobníková.

Paní Jiřina Červinková, profesí ředitelka mateřské školy,  vede obecní knihovnu v obci Záříčí nedaleko Chropyně. Obec Záříčí má asi 700 obyvatel a knihovna se nachází v přízemí budovy obecního úřadu.  Práce paní knihovnice nespočívá jen v půjčování a vracení knih, ale také v pořádání mnoha akcí především pro děti z MŠ ale také pro seniory. V roce 2016 bylo ve statistice knihovny vykázáno 19 akcí, což je nejvíc ze všech obecních knihoven okresu Kroměříž.  Paní Červinková organizovala například cyklus Výprav za pohádkou, což byla pohádková vyprávění doplněná soutěžními úkoly, hádankami, povídáním o knihovně a půjčováním knížek. Paní Červinková čerpá inspirací také z náslechů besed pro děti v dětském oddělení Knihovny Kroměřížska a určitě také z odborných seminářů, kterých se pravidelně účastní.

V knihovně se nezapomíná ani na seniory. Nejen pro ně se zde uskutečňují Hrátky s pamětí (cyklus setkání spojené s trénováním paměti). Senioři se v knihovně setkávají i při jiných příležitostech. Na webových stránkách knihovny zaujala např. akce Vánoční knihovna pro seniory. Zajímavou akcí pro dospělé byla v předchozích letech beseda nad knihou Svědkové minulosti na Střední Hané – se zaměřením na obec a její nejbližší okolí.

Knihovna má obsáhlé webové stránky, na nichž nechybí odkaz do on-line katalogu, přehled akcí, fotogalerie a také zde naleznete např. kvíz k českému jazyku.

Důkazem, že se paní Červinková velmi pečlivě stará o své čtenáře, je i každoroční odběr nejen pravidelných výměnných souborů, ale rozšiřujících souborů knih, pro které si do Kroměříže osobně jezdí.

Činnost paní knihovnice přispívá k tomu, že knihovna v Záříčí je dobře fungující knihovnou.

Paní J. Červinková při akci Hrátky s Ferdou Mravencem

 

 

Poslední změna: 24.07.2017