Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Svatava Ondrášová

Paní Svatava Ondrášová pracuje v knihovně od roku 1982. Nejprve působila v knihovně v Otrokovicích, v roce 1999 přešla do Městské knihovny Napajedla, po půl roce byla pověřena vedením knihovny a v této funkci pracuje dodnes. Během těchto let prošla pod vedením paní Ondrášové knihovna velkým vývojem, což bylo nutně spojeno s velkým pracovním úsilím, píše metodička krajské knihovny Věra Adámková ve své nominaci.

Krátce po jejím nástupu do funkce vedoucí byl spuštěn v knihovně automatizovaný výpůjční systém. A v dalších letech se díky projektům knihovna dále rozvíjí po stránce počítačového vybavení a přístupu na internet pro veřejnost. Od roku 2002 se zřizovatelem knihovny stává Město Napajedla, později se rozšiřuje provozní doba a knihovna spolupracuje na kulturních akcích pro veřejnost. V roce 2009 dochází k úpravám interiéru knihovny a jejím provozovatelem se stává Klub kultury Napajedla. V roce 2011 se knihovna přestěhovala do prostor Nového Kláštera a od tohoto roku též nese název Knihovna Boženy Benešové Napajedla.

Svatava Ondrášová

Knihovna dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc osmi knihovnám v okolních obcích.

Mimo všech knihovnických služeb pořádá knihovna v Napajedlích pod vedením paní Ondrášové celou řadu besed, soutěží a přednášek pro uživatele všech věkových kategorií, bohatá je spolupráce se školami a školkami v regionu, s klubem seniorů nebo s Domem dětí a mládeže Matýsek.

Paní Ondrášová se aktivně účastní i vzdělávacích programů a odborných seminářů, které pro knihovníky připravuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Svatava Ondrášová je obětavou a zapálenou knihovnicí a za to si zaslouží velké poděkování.

Svatava Ondrášová

 

Poslední změna: 09.08.2017