Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Miluše Motalová

Miluše Motalová

Knihovna v Ludkovicích je umístěna v budově Obecního úřadu a během působení paní Miluše Motalové se stala vyhledávaným místem v obci. Paní Motalová vede Místní knihovnu Ludkovice již více než 20 let, aktivně spolupracuje i v oblasti vzdělávání, zvláště pro děti ze základní a mateřské školy organizuje pravidelné návštěvy knihovny – píše ve své nominaci starosta obce Ludkovice, pan Stanislav Bartoš. Paní knihovnice pořádá každoročně Noc s Andersenem a zapojuje se také do pořádání společenských akcí v obci.

Návštěvníci všech věkových kategorií oceňují nejen knižní fond a příjemné prostory knihovny, ale také osobní vlastnosti paní knihovnice. Její laskavost, trpělivost, empatie a skromnost zvyšují zájem o návštěvu knihovny. Podle sdělení paní Milany Mikulcové z Městské knihovny v Luhačovicích je paní Motalová vášnivou čtenářkou, sama se stará o doplňování knižního fondu, je iniciativní a kromě výpůjční činnosti se věnuje  propagaci literatury a podpoře čtenářství  - zejména mezi dětmi.

Knihovnu nedělají jen knihy, ale zejména knihovníci. Pro paní Motalovou je knihovnictví láskou, koníčkem i posláním. Výsledkem její práce je stále se zvyšující počet čtenářů i návštěvníků knihovny.

Miluše Motalová

 

Poslední změna: 04.08.2017