Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Marie Slezáková

Paní Marie Slezáková se starala o Místní knihovnu ve Vážanech  padesát let. V letošním roce na vlastní žádost práci knihovnice ukončila. „Její dlouhodobá a obětavá práce bezesporu přispěla k tomu, že u nás na malé vesnici knihovna pro občany fungovala naprosto bezchybně“ -  napsala ve své nominaci starostka obce, paní Markéta Pavlíčková.  Paní Slezáková pečovala o čtenáře všech věkových kategorií a snažila se vždy všem vyjít vstříc. Po celá léta pracovala s radostí a knihovně věnovala mnoho svého času.

Za dlouhodobou obětavou práci v místní knihovně patří paní Marii Slezákové velké poděkování.

Marie Slezáková

 

Poslední změna: 30.08.2017