Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Jana Zlámalová

Jana Zlámalová

Paní Jana Zlámalová pracuje v pobočce Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Mařaticích. Vždy se zapojovala do knihovnických aktivit, především v oblasti práce s dětským čtenářem. V roce 2010 se pobočka přestěhovala do nových prostor, kde mohla paní Zlámalová pořádat mnoho dalších zajímavých aktivit. V nominaci je zmíněn např. projekt Knihomolna. V rámci Knihomolny se jednou za měsíc setkává skupina čtenářů a beseduje či si předává čtenářské zkušenosti. Za zmínku určitě stojí také mimořádný projekt Mařatice v proudu času. „V současné době se připravuje již 9 (!) pokračování projektu, během něhož se nashromáždilo cca 1400 historických fotografií a výstavy postupně vidělo 2300 návštěvníků napříč generacemi.“ Píše ve své nominaci Radovan Jančář, ředitel knihovny v Uherském Hradišti. Knihovnice také výborně spolupracuje s mařatickou mateřskou a základní školou.

Paní Janě Zlámalové patří za soustavnou nadstandardní knihovnickou práci velké poděkování. A budeme jí držet palce při pořádání dalších akcí.

Jana Zlámalová - vernisáž výstavy

Jana Zlámalová

 

Poslední změna: 22.09.2017