Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Ivana Rochlová

Paní Ivana Rochlová vede Obecní knihovnu v Kašavě – Vesnici roku 2016. Jak píše ve své nominaci Jan Krčma z knihovny ve Fryštáku, paní Rochlová nešetří energií a svému knihovnickému poslání se věnuje dvanáctým rokem naplno. Knihovnu během svého působení již dvakrát stěhovala. Nyní sídlí knihovna ve velmi pěkných bezbariérových prostorách nového Obecního domu.

Paní Rochlová iniciovala také vznik kašavského klubu seniorů, jehož je dosud aktivním hybatelem. V rámci aktivit klubu představuje také knižní novinky.

Knihovna má pod jejím vedením mnoho dětských čtenářů. Knihovnice se pravidelně setkává s žáky místní základní školy.

Obec si jejího úsilí velmi váží, což dokládá Cena starosty obce Kašava, kterou „za dlouhodobou práci knihovnice a angažovanost pro obec Kašava“ obdržela předloni.

Knihovna v Kašavě pod vedením paní Rochlové splnila v roce 2016 většinu knihovnických standardů včetně nákupu knihovního fondu a otevírací doby knihovny.

Paní Rochlová spolupracuje s knihovnou ve Fryštáku a vzdělává se v krajské knihovně ve Zlíně.

Za aktivní a obětavou práci v místní knihovně patří paní Ivaně Rochlové velké poděkování.

Ivana Rochlová

Poslední změna: 09.08.2017