Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Božena Vangorová

Paní Božena Vangorová pracuje v obci Křekov jako dobrovolná knihovnice již 19 let. „Křekov je malá obec, která čítá 189 obyvatel, ve které není obchod ani hospoda. Zato zde působí velmi aktivní knihovnice, která řídí téměř veškerý kulturní život v obci“ – píše ve své nominaci Jana Dorňáková, vedoucí knihovny ve Valašských Kloboukách.

Paní Vangorová pořádá v knihovně různorodé akce – tvoření pro děti s maminkami, výtvarné dílny, Noc s Andersenem, Pouštění balonků s přáním Ježíškovi, Den matek, Zpívání koled a jiné. Na konci prázdnin připravuje pro děti prázdninové rozloučení, které bývá tematicky zaměřené. Velký úspěch zaznamenala například Pohádková stezka s Večerníčkem.

Paní  Vangorová se pravidelně zúčastňuje seminářů pro knihovníky, které pořádá KKFB ve Zlíně.

V loňském roce se knihovna přestěhovala do zrekonstruovaných prostor obecního úřadu.  Vznikla zde samostatná místnost, která má nové podlahy, nové regály, nové sociální zázemí, sedací nábytek a dětský koutek. Knihovna má vlastní vchod a je bezbariérová. Knihovnice se aktivně podílela na stěhování a výzdobě nových prostor.

V loňském roce knihovnice vytvořila nové webové stránky knihovny - www.krekov.knihovna.cz.

 Božena Vangorová

Za aktivní a obětavou práci v místní knihovně patří paní Boženě Vangorové velké poděkování.

Poslední změna: 09.10.2017