Představení knihovnic nominovaných na zvláštní uznání - Alena Štěpaníková

Alena Štěpaníková

Paní Štěpaníková pracovala v Obecní knihovně Pravčice od roku 1986. Působila jako učitelka v mateřské škole a ke knihám a ke čtení vedla děti ať již připravovanými besedami, předčítáním nebo návštěvami knihovny. Počty registrovaných čtenářů, výpůjček i návštěvnost knihovny patřily vždy k nejvyšším číslům statistiky za okres Kroměříž. Spolupráce s Knihovnou Kroměřížska byla vždy výborná, knihovnické evidence byly vedeny pečlivě a dobře.

Paní Štěpaníková se aktivně a se zájmem věnovala nákupům nových knih a starala se o dobrý knihovní fond. Knihovna byla původně umístěna v budově školky, za vedení knihovny paní Štěpaníkovou byla v roce 2002 přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor na obecním úřadě. Knihovní fond je zapsán do AKS Clavius REKS, knihovna zpřístupňuje elektronický katalog na internetu.

V roce 2016 předala paní Štěpaníková knihovnu nové kolegyni. Metodička Knihovny Kroměřížska, Mgr. Ivana Drobníková, ve své nominaci píše: „Nominuji paní Alenu Štěpaníkovou za dlouhodobý přínos v oboru knihovnictví v obci i okrese, za dlouhodobé knihovnické služby poskytované veřejnosti, za podporu čtenářství u dětí, za skvělou prezentaci knihovny a knihovnické práce v obci.“

Alena Štěpaníková

 

Poslední změna: 04.10.2017