POTULNÝ LIDOPISEC VZPOMÍNÁ

24.11.2021, 17:00
Autorské čtení Jiřího Plocka

Hudebník, publicista a rozhlasový redaktor Jiří Plocek představí ve Zlíně své knihy Zápisky potulného lidopisce a Zápisky potulného lidopisce podruhé. Povídání a ukázky z knížek proloží hudebními vstupy. Tato  literární mozaika zrcadlí autorův pestrý svět, plný zajímavých, ne vždy jednoduchých situací. Setkáme se tu s pozoruhodnými  lidmi, světem písní, jakož i průhledy do autorovy vlastní minulosti. Ve volném pokračování autor připomíná mimo jiné i některé své hudební přátele (Poutníci, Dáša Voňková, Jitka Šuranská) a své osudové učitele. Vedle osobních vzpomínek nahlédneme i do historie vědy či do světa umění, k němuž autor tíhnul v mládí jako adept řezbářského řemesla.
Čtení uvede zlínský spisovatel Josef Holcman.

ústřední knihovna, 2. podlaží budovy 15
zdarma

O autorovi:
RNDr. Jiří Plocek (1961) vystudoval biochemii a pracoval v základním výzkumu. Současně se střídavě živil i jako hudebník  (Poutníci) a hudební vydavatel (GNOSIS BRNO) a v oblasti kultury nakonec zůstal. Od roku 2006 zakotvil na deset let v Českém rozhlase Brno jako hudební redaktor specializovaný na folklor a tzv. menšinové žánry. Připravil k vydání desítky hudebních titulů na CD, většinou zaměřených na moravskou tradiční hudbu, z nichž nejoceňovanější jsou nejstarší fonografické Moravský a slovenský lidový zpěv 1909-1912 (GNOSIS BRNO 1998), které pořídil Leoš Janáček se svými spolupracovníky. Je také autorem několika knih – například Hudba středovýchodní Evropy (Torst 2003), Sušilovské zrcadlo (Folklorum 2005) nebo Jazzová odyssea (biografie legendárního saxofonisty Jana Konopáska, Galén 2018). Kniha Sušilovské zrcadlo s podtextem „nové cesty starých písní“ naznačuje hlubší podtext Plockova zájmu o píseň jako symbolické sdělení a kulturní fenomén v nejširším slova smyslu.  Nástin jeho projektu knižní monografie o písni lze nalézt na stránkách pisen-duse.webnode.cz.

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY BESEDY, ŽE PRO VSTUP NA AKCI JE TŘEBA DOLOŽIT POTVRZENÍ O:
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, nebo
- prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Poslední změna: 25.11.2021