Pohádky a pověsti z Držkové

05.02.2020, 17:00
Představení knihy
Pohádky a pověsti z Držkové

V závěru roku 2019 vydala Obec Držková svým nákladem knihu Pohádky a pověsti z Držkové. Rukopis jedinečného díla z roku 1940, které napsal za svého působení v Držkové řídící učitel obecné školy pan Augustin Jančík, uchovávala po celá desetiletí rodina Minaříkova, později Papežova ve Slavičíně. Dílo obsahuje celkem 19 různých pohádek a pověstí, které jsou zasazeny do konkrétních míst na katastru obce a do jejího nejbližšího okolí. Ilustrátorka paní Šárka Hromková pro knihu vytvořila neuvěřitelných 75 ilustrací včetně obálky knihy a obou předsádek. V ilustracích lze snadno rozpoznat reálná místa a stavby v Držkové. Na vydání knihy se podílela velkou měrou paní PhDr. Alena Prudká, etnografka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dále Ing. Lubomír Marušák, Mgr. Petra Marušáková a Mgr. Drahomíra Mrázková, kronikářka obce. Kniha je doplněna oproti originálu slovníkem nářečních výrazů a místních názvů a také slovem o autorovi, ilustrátorce a ediční poznámkou.

Slavnostní uvedení knihy proběhlo 15. prosince 2019 v Držkové.

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně knihu představí 5. 2. 2020 PhDr. Alena Prudká, Ing. Jan Chudárek, Ing. Lubomír Marušák, ilustrátorka Šárka Hromková a další tvůrci, kteří se o vydání knihy zasloužili.
Ukázky z knihy přečte herečka Městského divadla ve Zlíně Helena Čermáková, hudbou doprovodí valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze.

Kavárna, 2. podlaží budovy 15
Zdarma

Poslední změna: 23.01.2020