Podpora rozvoje knihoven v MAS

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Dotace může sloužit jako nástroj rozvoje a podpory těch nejmenších knihoven na vesnicích (malé projekty, které pomohou renovovat a inovovat prostory knihoven, vybavení technologiemi a okolí knihoven).

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Definice žadatele/příjemce dotace

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Druh a výše dotace, režim podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti

 

Článek 20 v Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Poslední změna: 05.03.2019

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
                            
ad88888ba 8888888888 ad88888ba ad8888ba,
d8" "8b 88 d8" "8b 8P' "Y8
Y8a a8P 88 ____ Y8a a8P d8
"Y8aaa8P" 88a8PPPP8b, "Y8aaa8P" 88,dd888bb,
,d8"""8b, PP" `8b ,d8"""8b, 88P' `8b
d8" "8b d8 d8" "8b 88 d8
Y8a a8P Y8a a8P Y8a a8P 88a a8P
"Y88888P" "Y88888P" "Y88888P" "Y88888P"

Do pole opište číslici z obrázku.