Podpora rozvoje knihoven v MAS

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Dotace může sloužit jako nástroj rozvoje a podpory těch nejmenších knihoven na vesnicích (malé projekty, které pomohou renovovat a inovovat prostory knihoven, vybavení technologiemi a okolí knihoven).

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Definice žadatele/příjemce dotace

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Druh a výše dotace, režim podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti

 

Článek 20 v Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Poslední změna: 05.03.2019

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
                            
88 ,d8 ,d8 ad88888ba
,d88 ,d888 ,d888 d8" "88
888888 ,d8" 88 ,d8" 88 8P 88
88 ,d8" 88 ,d8" 88 Y8, ,d88
88 ,d8" 88 ,d8" 88 "PPPPPP"88
88 8888888888888 8888888888888 8P
88 88 88 8b, a8P
88 88 88 `"Y8888P'

Do pole opište číslici z obrázku.