Podle rozhodnutí vlády jsou knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

V nařízení „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  se mimo jiné uvádí:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

 

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.

 

 

 

Poslední změna: 21.10.2020