Pocta Františku Bartošovi pokračovala ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU dětským dnem

Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017 pokračovala v sobotu 11. června Dětským dnem s Františkem Bartošem. Program nijak neohrozilo ani nevlídné počasí. Hry, soutěže a hudební vystoupení v kavárně si užilo pět stovek návštěvníků. Během dopoledne se otevřely také dvě výstavy věnované Františku Bartošovi a muzeum představilo reprint Kytice, kterou z lidového básnictva uvil František Bartoš.
Pocta Františku Bartošovi pokračovala ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU dětským dnem

Každé dítě, které dorazilo na zábavný dětský den, obdrželo kartičku, s níž absolvovalo osm tematických stanovišť. Na nich si děti vyzkoušely například roztočit káču, shodit špačka nebo si zaskákaly panáka. V dětském oddělení knihovny na ně čekaly jazykohrátky a obrázkohrátky. V muzeu bylo připraveno stanoviště s názvem Já, František Bartoš a úkol Oživ zlínský foklór. Za vyplněné kartičky pak obdržely děti odměny. 

Muzeum jihovýchodní Moravy během dopoledního programu slavnostně představilo nové vydání Kytice, kterou v minulosti sepsal František Bartoš. „Kniha vyšla v omezeném nákladu. Je to jedinečné dílo, uvnitř knihy jsou nádherné ilustrace Adolfa Kašpara. V prodeji je tato kniha na recepcích v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU,“ řekla Jana Koštuříková, jedna z organizátorek akce a také etnografka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Úvodního slova se ujal etnograf Karel Pavlištík a také ředitel muzea Pavel Hrubec. Během uvedení si návštěvníci poslechli i pohádku O poslušných kozlátkách z Bartošovy Kytice v podání Pavla Kozubíka z literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín, Štefánikova. 

Součástí této části programu bylo také otevření výstavky dobového nábytku z původní pracovny na Mladcové ve stálé muzejní expozici František Bartoš – pedagog, jazykovědec a etnograf. Tato výstavka je zde k vidění až do 15. září letošního roku.

Krajská knihovna Františka Bartoše po muzejní slavnostní části pozvala hosty na vernisáž výstavky s názvem František Bartoš a Morava. „Výstava vás provede místy, kde František Bartoš působil, ať už jako student, pedagog či jako organizátor vědeckého a národního života a kde svou činností významně přispěl k rozvoji moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. stol. Podstatnou část výstavy tvoří fotografie jak z archivních fondů, tak současné,“ představila výstavu Ludmila Plačková z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 

Výstava je koncipována jako putovní. Ve zlínské knihovně budou panely vystaveny do konce července. Poté bude výstava nabídnuta knihovnám a dalším institucím zlínského regionu. Kromě této výstavy si v knihovně Františka Bartoše připomínají také výstavkou dokumentů z knihovnického fondu. 

František Bartoš neodmyslitelně patřil ke zdejšímu folklóru. Proto během sobotního dne nechyběla vystoupení folklorních souborů a kroužků ze Zlína a blízkého okolí. Se svými pásmy se představila Mateřská škola Zádveřice-Raková, dětský folklorní soubor Vínek, Cimbálová muzika Valášek ze Zlína, Bartošův dětský folklorní soubor a děti z literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín, Štefánikova. 

Na platformě si děti užily zábavu na kolotoči a na skákacím hradu. Ve stáncích si lidé mohli zakoupit nejrůznější drobnosti a dárkové předměty, sladkosti nebo tradiční koláče. Plno bylo také u tvoření obrázků z písku nebo při malování na obličej. 

Projekt Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017 nabídne řadu akcí ke dvěma významným výročím pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu. Lidé se mohou těšit na populárně-naučné aktivity, od odborných besed až po přednášky určené široké veřejnosti. Připravena je také vycházka k rodnému domu Františka Bartoše na Mladcovou, Den pro dětskou knihu, edukační programy nebo tvořivé dílny pro děti. 

Více informací o projektu a všech událostech na www.frantisekbartos.cz.

Poslední změna: 14.06.2016