POCTA FRANTIŠKU BARTOŠOVI 2016 - 2017

09.06.2016 - 31.03.2017
V roce 2016 a 2017 si připomínáme dvě významná výročí pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše. Letos vzpomeme 110. výročí úmrtí a v roce následujícím pak 180. výročí narození této významné osobnosti našeho regionu. Po celou dobu oslav se konají tvořívé dílny, vzdělávací programy, besedy, přednášky nebo tematické vycházky.
POCTA FRANTIŠKU BARTOŠOVI 2016 - 2017

HLAVNÍ AKCE OSLAV: 

DĚTSKÝ DEN s Františkem Bartošem | 11. června 2016

REPRINT publikace Františka Bartoše - Kytice | červen 2016

JAK BYDLEL František Bartoš - prezentace dobového nábytku z původní pracovny na Mladcové v expozici František Bartoš - pedagog, jazykovědec, etnograf | 11. června 2016

VÝSTAVA František Bartoš a Morava v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně | 11. června - 31. července 2016

DEN pro dětskou knihu | 26. listopadu 2016

PO STOPÁCH Františka Bartoše - vycházka na Mladcovou | 30. července a 20. srpna 2016

FRANTIŠEK a jeho nezvedení kamarádi - tvořivá dílna | 3. září 2016

PODZIMNÍ cyklus přednášek | září - listopad 2016

DEN pro dětskou knihu | 26. listopadu 2016

Akce připravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. 

Další informace k programu naleznete na: 
www.frantisekbartos.cz a na facebooku

Poslední změna: 08.08.2016