Peru

16.01.2019, 17:00
Cestopisná beseda
peru

Cestovatel Milan Štourač nás provede po Peru - třetí největší zemi Jižní Ameriky, která se rozkládá na jejím západním pobřeží po obou stranách And při pobřeží Tichého oceánu. 
Název Peru znamená v kečuánštině dostatek a pochází z doby existence bohaté a slavné říše Inků, o jejíž zánik se přičinili španělští dobyvatelé. Na území Peru se dochovalo mnoho fascinujících památek, které připomínají kulturu Inků. Důkazy neobyčejné incké vyspělosti nacházíme především v nejhezčím peruánském městě - Cuzcu a v posvátném místě Inků - Machu Picchu, které objevil Američan Hiram Bingham až v roce 1911 uprostřed hor a džungle. Ale Peru,to nejsou jen Inkové. To je také tragicky proslavený vrcholek nádherného Huascaránu, rákosím porostlé břehy vysokohorského jezera Titicaca či barvitý folklor andských Indiánů...

Budova 15, sál B

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Poslední změna: 13.12.2018