Pedagogické minimum pro knihovníky (VISK 2)

23.09.2021, 09:00 - 21.10.2021, 15:00
Cílem pětidenního kurzu je získání potřebného souboru vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne nároky na přípravu a realizaci různých forem vzdělávání v tématech gramotností (čtenářská, mediální, informační, digitální) a práce s informacemi, získá přehled o základech pedagogiky a psychologie, didaktiky a metodiky lekcí informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách apod. formou systematického a komplexního vzdělávání.

Lektory budou Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD. (Masarykova univerzita) a Mgr. Jan Zikuška (MZK Brno).

Kurz pokračuje ve dnech 30. 9., 7.10., 14.10. a 21. 10. 2021 vždy v čase 9.00–15.00 hod.  

  • Místem konání jsou sály B a C ve 2. podlaží 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Přihlášky: přihlašovací formulář.

Kurz je určen pouze pro pracovníky knihoven!

Počet míst je omezen.

Vložné se neplatí, akce je realizována s podporou dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Poslední změna: 21.09.2021