Pedagogické minimum pro knihovníky

06.10.2020,
09:00 - 15:00
Cílem pětidenního kurzu je získání potřebného souboru vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne nároky na přípravu a realizaci různých forem vzdělávání v tématech gramotností (čtenářská, mediální, informační, digitální) a práce s informacemi, získá přehled o základech pedagogiky a psychologie, didaktiky a metodiky lekcí informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách apod. formou systematického a komplexního vzdělávání.

Lektory budou Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD. a Mgr. Jan Zikuška.

Kurz pokračuje ve dnech 6. 10., 13.10., 20.10., 27. 10. a 3. 11. 2020 vždy v čase 9.00–15.00 a je zakončen závěrečným testem. 

  • Místem konání je počítačová učebna (sál C) ve 2. podlaží budovy (v blízkosti kavárny) 
  • Informace: Mgr. Zuzana Zendulková, tel. 573 032 508, e-mail: zendulkova [at] kfbz.cz

Přihlášky: Kapacita kurzu je naplněna.

Kurz je určen pouze pro pracovníky knihoven!

Počet míst je omezen!

Vložné se neplatí, akce je realizována s podporou dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Poslední změna: 27.08.2020