Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2014

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly i v letošním roce ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny.

Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí vybere čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu, které získají finanční dar a čtyři osoby – knihovníky, které obdrží zvláštní uznání. Hodnocení se bude konat pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Kritéria a pravidla soutěže
Formulář pro nominaci KNIHOVNY
Formulář pro nominaci OSOBY


Poslední změna: 30.04.2014