Ocenění knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2018

Zlínský kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2018
Ocenění knihoven a knihovníků Zlínského kraje

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně již pošesté ocenili práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji moderních knihovnických služeb, podpoře čtenářství a jejich mimořádné aktivity.

Soutěž se konala pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže a sportu. Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se celkem 29 nominací. Knihovny byly hodnoceny podle statistických ukazatelů o jejich činnosti, vzhledu knihoven, péče o knihovní fond a za organizaci kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 25. září 2018 v 10 hodin v sídle Zlínského kraje.

Ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2018 získaly knihovny: Obecní knihovna Rymice, Místní knihovna Dolní Němčí, Knihovna města Zubří a Místní knihovna v Křekově. Všechny oceněné knihovny jsou hojně navštěvovány, pořádají mnoho zajímavých akcí pro veřejnost a fungují jako komunitní centra obcí v uživatelsky příjemném prostředí.

Ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 2018 získaly Jana Brinčeková (Základní knihovna Jablůnka), PaedDr. Miroslava Končitíková (Místní knihovna Slavkov), Alena Pakostová (Knihovna - Infocentrum obec Hostišová) a Ivana Samsonová (Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem). Mimořádné osobní ocenění člena Rady Zlínského kraje Miroslava Kašného získala Marie Škrabalová z pobočky Městská knihovna Otrokovice Baťov a to za dlouholetou obětavou práci v knihovně, aktivní přístup k obnovení činnosti knihovny v době povodní a přeměnu knihovny v komunitní centrum městské části Otrokovic. Všechny oceněné knihovnice mají společné to, že pracují nad rámec svých povinností, činnost knihovny rozšiřují řadou aktivit pro děti a dospělé a především svou práci vykonávají s velkým zaujetím.

Všem oceněným i nominovaným srdečně blahopřejeme!

Poslední změna: 25.09.2018