Novelizovaný Metodický pokyn MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven

Ministerstvo kultury ČR vydalo novelizovaný Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.

Text ke stažení

Poslední změna: 02.01.2015