Nové číslo časopisu ZVUK v prodeji od 6. 5. 2022

ZVUK Zlínského kraje - Časopis pro kulturu a společenské dění

Jarní číslo časopisu ZVUK 2022 je možno zakoupit od 6. května 2022 ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, v muzeích ve Vsetíně, Uherském Hradišti a v Kroměříži, u vybraných knihkupců a předplatné objednat v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Vychází dvakrát ročně. Cena jednotlivého čísla je 50 Kč, celoroční předplatné včetně poštovného 120 Kč.

Redakce

Odpovědný redaktor: Radovan Jančář.
Redakční rada: Josef Holcman (předseda), Antonín Bajaja, Zdeňka Friedlová, Ivo Frolec, Radovan Jančář, Tomáš Ježek, Jan Kaňka, Blanka Kovandová, Hana Kuslová, Bohuslav Matyáš, Tomáš Mikulaštík, Martina Miláčková, Aleš Naňák, Svatava Navrátilová, Petr Odehnal, Ivana Ostřanská, Petr Pálka, Pavel Popelka, Pavel Portl, Jiří Severin, Pavel Stojar, David Valůšek, Miroslav Vaškových.
Redakční kruh: Petr Motyka, Otmar Oliva, Miroslav Potyka, Jiří Rohel.
Výkonná skupina redakční rady: Zdeňka Friedlová, Josef Holcman, Radovan Jančář, Jan Kaňka, Blanka Kovandová, Hana Kuslová, Tomáš Mikulaštík, Aleš Naňák, Petr Odehnal, Ivana Ostřanská, Petr Pálka, Pavel Popelka, Pavel Portl, Pavel Stojar, David Valůšek.
Příprava pro tisk: Tomáš Ježek – Ottobre 12, Uherské Hradiště.
Tisk: Kodiak Print, s.r.o., Zlín.

Sídlo vydavatele: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422
Sekretářka redakce a distribuce: Eva Pavlíčková, e-mail: zvuk [at] kfbz.cz, tel. 573 032 523, mobil 739 684 121.
Textová redakce: Radovan Jančář, e-mail: jancar [at] knihovnabbb.cz

Vychází za podpory Zlínského kraje.

MK ČR 12570
ISSN 1214-0139

Poslední změna: 28.04.2022