Nové číslo časopisu ZVUK v prodeji!

Časopis pro kulturu a společenské dění ve Zlínském kraji

Téma nového dvojčísla zní Identita skrytá a odkrytá. Přesvědčíte se v něm, že skrytou identitu nemusí mít nutně jenom lidé, ale i místa, pomníky, nebo dokonce vesnice či města.

ZVUK je možno zakoupit ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, v muzeích ve Vsetíně, Uherském Hradišti a v Kroměříži, u vybraných knihkupců a předplatné objednat v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Vychází dvakrát ročně. Cena jednotlivého čísla je 60 Kč, celoroční předplatné včetně poštovného 160 Kč.

Redakce

Odpovědný redaktor: Radovan Jančář.
Redakční rada: Josef Holcman (předseda), Zdeňka Friedlová, Ivo Frolec, Radovan Jančář, Tomáš Ježek, Jan Kaňka, Blanka Kovandová, Hana Kuslová, Bohuslav Matyáš, Tomáš Mikulaštík, Martina Miláčková, Aleš Naňák, Svatava Navrátilová, Petr Odehnal, Ivana Spitzer Ostřanská, Petr Pálka, Pavel Popelka, Pavel Portl, Jiří Severin, Pavel Stojar, David Valůšek.
Redakční kruh: Petr Motyka, Otmar Oliva, Miroslav Potyka, Jiří Rohel.
Výkonná skupina redakční rady: Zdeňka Friedlová, Josef Holcman, Radovan Jančář, Jan Kaňka, Blanka Kovandová, Hana Kuslová, Tomáš Mikulaštík, Aleš Naňák, Petr Odehnal, Ivana Spitzer Ostřanská, Petr Pálka, Pavel Popelka, Pavel Portl, Pavel Stojar, David Valůšek.
Příprava pro tisk: Tomáš Ježek – Ottobre 12, Uherské Hradiště.
Tisk: Kodiak Print, s.r.o., Zlín.

Sídlo vydavatele: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 70947422
Sekretářka redakce a distribuce: Eva Pavlíčková, e-mail: zvuk [at] kfbz.cz, tel. 573 032 523, mobil 739 684 121.
Textová redakce: Radovan Jančář, e-mail: jancar [at] knihovnabbb.cz

Vychází za podpory Zlínského kraje.

MK ČR 12570
ISSN 1214-0139

Poslední změna: 13.05.2024