Nová Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v letech 2023–2027

Nová koncepce byla zpracována Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, Knihovnou Kroměřížska a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín.

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve etech 2023–2027

V následujících letech by měly tyto knihovny ve spolupráci s knihovnami střediskovými usilovat o naplnění této vize:

Díky výkonu regionálních funkcí mají knihovny Zlínského kraje optimální podmínky pro poskytování svých služeb, využívají moderní a bezbariérové prostory. Pracovníci knihoven jsou kvalifikovaní a pravidelně se vzdělávají. Knihovny neslouží jen jako půjčovny knih, ale fungují také jako místa pro setkávání a kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí.

Poslední změna: 17.03.2023