Nedělní odpoledne s Tomášem Baťou: 52 krátkých příběhů na každý týden / Zdeněk Pokluda

Stručná anotace: 
Kniha doktora Zdeňka Pokludy nabízí čtenáři odlehčenou formou, jak poznat filozofii, myšlení i činy Tomáše Bati. Kniha představuje 52 krátkých příběhů ze života Tomáše Bati. Součástí každého příběhu je také zdůraznění hlavního poselství či myšlenky, které z příběhu plynou. Jedná se o životní moudra, která jsou aplikovatelná jak v běžném životě, tak i podnikatelské strategii. Tyto myšlenky jsou opravdu hluboké, a proto je kniha rozdělena do 52 dvou kapitol a ideální představou je, aby vás kniha provedla celým rokem. Tím, že se kniha stane součástí vašeho nedělního odpoledne, tak se každý týden seznámíte s jednou myšlenkou či životním postojem Tomáše Bati, které můžete následující týden využívat a aplikovat. Vnímání odkazu Tomáše Bati tak pro vás nebude pouhou instantní informací, ale celoročním budováním sebe sama.
Obrázek obálky: 
Nedělní odpoledne s Tomášem Baťou: 52 krátkých příběhů na každý týden / Zdeněk Pokluda - obálka knihy

Poslední změna: 27.06.2020